Industriële ICT systemen & elektrotechnische installaties (0180) 519 966 | info@ternet.nu

Ingang Nieuwe Waterweg verlicht met TERNET solarmasten, nu opgeleverd

2017-08-31-photo-00000111

De ingang van de Nieuwe Waterweg wordt gescheiden door een lange strekdam, links ervan vaar je de Nieuwe Waterweg binnen, rechts ervan vaar je richting de Maasvlakte binnen. Deze strekdam eindigt net voor het vaste land waardoor er ter plaatse een doorvaart voor de binnenvaart ontstaat, het Breeddiep genaamd. Deze doorvaart bleek te krap, als twee binnenvaart schepen zich er tegelijkertijd doorheen persten ging er nog wel eens wat verkeerd, derhalve gaf het Havenbedrijf Rotterdam opdracht om deze strekdam in te korten, m.a.w. om het Breeddiep te verbreden. Maar daar bleef het niet bij, de voet van de strekdam diende om veiligheidsredenen tevens verlicht te worden. TERNET kreeg hiervoor opdracht van de baggeraars, wij ontwierpen de masten en voorzagen deze van speciale marine coating. En omdat er geen stroom beschikbaar was op de strekdam werden de masten van solarpanels voorzien en LED verlichting. Een mooi ontwerp dat aan zeer hoge eisen moet voldoen voor een uniek stukje Nederland.