Industriële ICT systemen & elektrotechnische installaties (0180) 519 966 | info@ternet.nu

Ternet in de Pers: Artikel uit IJssel Business Magazine Juni 2011

Ternet en Automotive (uit IJssel Business Magazine Juni 2011)

Rijkswaterstaat gaf, na een Europese aanbesteding, Ternet Electricity in Control, in Krimpen a/d IJssel de opdracht om de nieuwe ultra moderne stroefheids meetcombinatie voor hen te bouwen. Ternet leverde de engineering, software programmering, touchscreen bediening, camera meting, speciale tanks, waterdosering, krachtmeting, koelwater installatie alsmede de database waarin alle gegevens opgeslagen worden. Na oplevering is thans het onderhoudstraject gestart. Twee medewerkers van Ternet zijn bevoegd om met de meetcombinatie test-runs te rijden.

Metingen efficiënter en beter beheersbaar
Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt het nationale rijkswegennetwerk en maakt hierbij gebruik van normen. Zo mag asfalt bijvoorbeeld niet te glad zijn. Daarom controleert Rijkswaterstaat regelmatig of de stroefheid van het wegdek nog aan alle eisen voldoet. Rijkswaterstaat is eigenaar, gebruiker en beheerder van de meetcombinatie van Ternet en wint alle data in m.b.t. tot de conditie zoals o.a. de stroefheid. De stroefheidgegevens zijn één van de gegevens die worden gebruikt om het onderhoud aan rijkswegen in te plannen en eventueel te prioriteren. Bij een lage stroefheid wordt de wegbeheerder direct gewaarschuwd. Rijkswaterstaat onderneemt dan actie, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en het inplannen van reparaties. Rijkswaterstaat heeft met deze meetcombinatie van Ternet, een efficiënter meetsysteem in handen gekregen waarmee meer wegen in één keer kunnen worden bemeten, een betere beheersbaarheid van de metingen wordt verkregen en het onderhoud beter is af te stemmen.

Hoe werkt het?
De meetcombinatie bestaat uit een meetvrachtwagen met een watervoorraad van 1500 liter en een meetaanhanger. Onder de meetaanhanger zit een derde wiel, dat langzamer draait dan de overige twee wielen van de meetaanhanger. De wrijvingskracht die door het slippen van het meetwiel ontstaat, is een maat voor de stroefheid van het wegdek. Tijdens de meting wordt water voor het meetwiel op de weg gespoten. Hiermee wordt regenval gesimuleerd.

Ternet
Electricity in Control
Krimpen a/d IJssel
Tel: 0180-519966
www.ternet.nu