Industriële ICT systemen & elektrotechnische installaties (0180) 519 966 | info@ternet.nu

NEN 3140 Inspectie

Wettelijke basis
Conform de ARBO wet (beleidsregel Art 3.4 en 3.5) moeten elektrische installatie(s) volgend de NEN 3140 goedgekeurd zijn.  De te keuren installaties worden inhoudelijk getoetst op de NEN 1010. Keuring moet volgens een regelmatig intervaltijd herhaald worden. De intervaltijd wordt bepaald aan de hand van de NEN 3140.  Beide genoemde normen, NEN3140 en NEN1010,  zijn tegenwoordig Europees geharmoniseerd in de EN 50110-1.

Voordelen van inspectie door Ternet

  • Veilige installatie met behoud van continuïteit.
  • Indien gewenst neemt Ternet de “Installatie Verantwoordelijkheid” van u over, dat bespaart u investeringen in personeel en kennis hierin.
  • Onze inspecteurs zijn ook praktische mensen, klein herstel wordt tijdens de inspectie direct uitgevoerd. Dit bespaart direct kosten.
  • De heldere rapportage van Ternet is zodanig ingericht dat herstel door de eigen dienst van de klant uitgevoerd kan worden, met andere woorden, na herstel is geen nieuwe inspectie nodig.

Wilt u meer informatie of een aanvraag doen? Bel of mail Bert van Bloois.

b.vanbloois@ternet.nu